Johan Nereng

Johan jobber i vårt søsterselskap Holte Consulting. Han er konsulent innen IT-ledelse og arbeider med produktutvikling, prosjekter og program. Johan spesialiserer seg på å tilrettelegge for verdiskapning gjennom teknologiforståelse, koordinering og tilrettelegging, og har erfaring fra en rekke ulike roller der formidling og opplæring er avgjørende, både fra privat næringsliv og i Forsvaret.

Johan har master i Computational Science fra UiO og lederutdanning fra Sjøkrigsskolen, der han blant annet studerte pedagogikk. Han har opparbeidet seg kompetanse på anvendelse av KI i prosjektsammenheng, gjennom å kombinere inngående kunnskap om teknologiske prinsipper med sin erfaring som operativ leder.