Usikkerhetsstyring – 1 dags kurs

-Få oversikt over hvordan du håndterer og utnytter både risiko og muligheter i prosjektets livsløp

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset Usikkerhetsstyring er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

Usikkerhet påvirker mål, ytelse, tid og kostnader i prosjektet. Det er derfor svært viktig at prosjektet arbeider aktivt med usikkerhetsstyring. Prosjektet har ansvar for å identifisere, analysere og gjøre de nødvendige tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko i alle prosjektets faser. Usikkerhet er en sentral del av det styrings- og beslutningsunderlaget som skal benyttes i sentrale faseoverganger i prosjektmodeller. Resultater fra usikkerhetsanalyser er derfor et viktig verktøy for beslutningstakere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere. God styring av usikkerhet øker sannsynligheten for å nå prosjektmålene innenfor de definerte rammene.

Du som prosjektleder har ansvar for å kommunisere godt om usikkerhet og  usikkerhetsanalyser, og underbygge riktige beslutninger.

På kurset lærer du hvordan du effektivt kan identifisere og analysere prosjektets usikkerhet, utnytte muligheter og redusere risiko i alle prosjektets faser.

Innhold i kurset

 • Forstå betydningen av god usikkerhetstyring i prosjekter
 • Bli kjent med to ulike tilnærminger: Kvalitativ og kvantitativ usikkerhetsanalyse
 • Identifisere, kategorisere og vurdere usikkerhet i prosjekter
 • Bli bedre på å rapportere og kommunisere usikkerhet i egne prosjekter
 • Få med deg viktige teknikker og verktøy for å styre usikkerhet i prosjekter


Kurset passer for alle som:

 • trenger å kunne identifisere både muligheter og trusler, samt håndtere disse effektivt
 • skal gjennomføre usikkerhetsanalyser
 • skal lede komplekse prosjekter
 • deltar i investeringsbeslutninger for prosjekter
 • har erfaring med usikkerhetsstyring og ønsker en bevisstgjøring/repetisjon


Omfang

Kurset Usikkerhetsstyring i prosjekter omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

Kursholder

ETK2

Eirik Thanem Kittilsen

Rådgiver og kursholder

(+47) 938 82 631

Eirik er en karismatisk og populær kursholder som formidler fagstoff på en enkel måte ved å aktivisere kursdeltakerne med ulike verktøy og øvelser for å støtte læringsprosessen. Hans kjernekompetanse er innen produktutvikling og smidig utvikling. Eirik får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra sine kursdeltakere. Han er sertifisert PRINCE2® Agile Practitioner, Scrum Product Owner (CSPO ®), Scrum Master (CSM®) og SAFe® Agilist.

 

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement gjennomføres 8.-12. november 2021. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov. KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA