Usikkerhetsstyring – 1 DAGS KURS

TORSDAG 11. APRIL 2019

Få oversikt over hvordan du håndterer og utnytter både risiko og muligheter i prosjektets livsløp

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset Usikkerhetsstyring er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

Usikkerhet påvirker mål, ytelse, tid og kostnader i prosjektet. Det er derfor svært viktig at prosjektet arbeider aktivt med usikkerhetsstyring. Prosjektet har ansvar for å identifisere, analysere og gjøre de nødvendige tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko i alle prosjektets faser. Usikkerhet er en sentral del av det styrings- og beslutningsunderlaget som skal benyttes i sentrale faseoverganger i prosjektmodeller. Resultater fra usikkerhetsanalyser er derfor et viktig verktøy for beslutningstakere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere. God styring av usikkerhet øker sannsynligheten for å nå prosjektmålene innenfor de definerte rammene.

Du som prosjektleder har ansvar for å kommunisere godt om usikkerhet og  usikkerhetsanalyser, og underbygge riktige beslutninger.

På kurset lærer du hvordan du effektivt kan identifisere og analysere prosjektets usikkerhet, utnytte muligheter og redusere risiko i alle prosjektets faser.

Innhold i kurset

 • Forstå betydningen av god usikkerhetstyring i prosjekter
 • Bli kjent med to ulike tilnærminger: Kvalitativ og kvantitativ usikkerhetsanalyse
 • Identifisere, kategorisere og vurdere usikkerhet i prosjekter
 • Bli bedre på å rapportere og kommunisere usikkerhet i egne prosjekter
 • Få med deg viktige teknikker og verktøy for å styre usikkerhet i prosjekter


Kurset passer for alle som:

 • trenger å kunne identifisere både muligheter og trusler, samt håndtere disse effektivt
 • skal gjennomføre usikkerhetsanalyser
 • skal lede komplekse prosjekter
 • deltar i investeringsbeslutninger for prosjekter
 • har erfaring med usikkerhetsstyring og ønsker en bevisstgjøring/repetisjon


Omfang

Kurset Usikkerhetsstyring i prosjekter omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

Kursholder

Eirik Kittelsen

Konsulent og kursholder

Eirik er ansatt i vårt søsterselskap Holte Consulting, som vi deler kontorer og samarbeider tett med. Han formidler fagstoff på en grundig og lett forståelig måte. Underveis aktiviserer han kursdeltakerne med ulike verktøy og øvelser for å støtte læringsprosessen. Han har en god evne til å kommunisere og avdekke kursdeltakernes ulike behov for å sikre mest mulig læring. Eirik er en populær kursholder som får svært gode tilbakemeldinger fra sine kursdeltakere. Han er både PRINCE2® Foundation og PRINCE2 Agile® Practitioner sertifisert.

 

 

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 8.-12. april 2019. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA