PRINCE2

Ny og oppdatert PRINCE2® versjon

Hold deg oppdatert på hva som skjer på PRINCE2® fronten!

Axelos annonserte i går (10.januar 2017) at det lanseres en ny og oppdatert versjon av PRINCE2® i andre kvartal 2017. Ny versjon er utviklet i tett samarbeid med erfarne prosjektledere fra et bredt utvalg prosjekter, bransjer og ulike prosjektmiljøer globalt og er basert på erfaringer i «felten» gjennom flere år. Siste revisjon av PRINCE2® var i 2009.

Axelos annonserte i går (10.januar 2017) at det lanseres en ny og oppdatert versjon av PRINCE2® i andre kvartal 2017. Ny versjon er utviklet i tett samarbeid med erfarne prosjektledere fra et bredt utvalg prosjekter, bransjer og ulike prosjektmiljøer globalt.

På Axelos’ sine hjemmesider kan du lese mer om hva endringen innebærer. Her finner du bl.a. video med god forklaring : https://www.axelos.com/prince2-2017

At det foreligger en ny og oppdatert versjon underbygger prinsippet om at PRINCE2® skal være en beste praksis prosjektmetode basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra profesjonelle utøvere og miljøer som praktiserer metoden. Tiden er moden for å oppdatere metoden i tråd med utviklingen i markedet, som bl.a. preges av endringer i teknologi og økende krav. Endringen er ikke radikal, men en gjennomarbeidet forbedring som er tro mot det overordnede målet om at PRINCE2® skal tilrettelegge for prosjektsuksess i din organisasjon eller ditt prosjekt.

Vi gleder oss til ny versjon foreligger med bl.a. et tydeligere fokus på skreddersøm av PRINCE2® til bedrifter og prosjektmiljøer og mer praktisk vinkling med flere eksempler, råd og tips. Våre PRINCE2® trenere drar til England for å resertifiseres i mars.

I første omgang oppdateres engelsk versjon av PRINCE2® manualen og tilhørende Foundation og Practitioner eksamener på engelsk. Norsk versjon av manual og eksamener endres først i 2018.

Våre sertifiseringskurs går som normalt inntil ny versjon er på plass. Vi kommer da med ny oppdatering av saken.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Her finner du en oversikt over planlagte kurs

LES OM PRINCE2® METODEN

PRINCE2_Training_Organization_Logo_PEOPLECERT RGB

Holte Academy er akkreditert leverandør av PRINCE2®kurs.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.