Prosjektledelse

Suksessformelen for bedriftens prosjekter

Hva skal til for at din bedrift lykkes med prosjektene? Kort fortalt innebærer dette riktig kompetanse, enhetlig praksis, felles terminologi og gode verktøy og metoder å støtte seg på. Vi forteller deg hvordan din bedrift kommer dit og hvordan kursdeltagelse i Prosjektuka blir en viktig ressurs.

Invester i medarbeiderne for å spare penger

I prosjektarbeid er oppgavene mange og varierte. Det er flere ferdigheter som skal beherskes og det er sjelden nok tid til å lære seg hvordan man bør løse oppgavene før man kaster seg ut i det. Som man ofte sier, så blir veien blir til mens man går. Det er imidlertid ikke en anbefalt vei å gå når det gjelder prosjektarbeid. Ofte blir veien både humpete og ineffektiv, og er ikke den beste eller smarteste veien til gode prosjekter.

Unngå at bedriftens tid og penger går til spille. Legg til rette for at medarbeidere som er involvert i prosjektarbeid har det riktige fundamentet til å løse oppgavene riktig første gangen. Å bruke penger på medarbeidernes kompetanseheving kan bidra til å spare bedriften for ineffektivitet og dårlige prosjekter. Dessuten vil konsekvensen av dårlige prosjekter ha en langt høyere pris enn investeringen i kompetansen til hver enkelt medarbeider. Videre vil kompetansehevingen forrente seg og gi mer og mer verdi over tid.

I Prosjektuka finner du et fleksibelt og intensivt kurstilbud for bedrifter som vil løfte prosjektkompetansen på kort tid.

Prosjektdeltakere som snakker

Etabler et felles fundament og forståelse for prosjektarbeid i bedriften

Det er bedriftens endringsinitiativer som ofte organiseres som prosjekter. De er en brikke av mange som skal føre bedriften i den retningen som har blitt definert som bedriftens satsning eller strategi.

For å lykkes med prosjektene i bedriften er det viktig å etablere en felles metode – et rammeverk for hvordan prosjektene skal gjennomføres, skape gode rolleforståelser (hvem som har ansvar for hva), og felles forståelse for bruk av uttrykk og begreper knyttet til prosjektarbeidet (begrepsapparat). Ved å jobbe mer enhetlig og snakke samme «språk», skapes det bedre flyt i arbeidet, det blir færre misforståelser og mindre usikkerhet knyttet til hva man har ansvar for og myndighet til å bestemme. Videre må selvfølgelig også evnen til å jobbe godt i prosjekter utvikles og trenes på. Prosjektkompetanse er en essensiell del i utviklingen av en bedrift, og et fundament for økt konkurransekraft.

Slik skaper du dette fundamentet i din bedrift:

  1. Få på plass en prosjektmodell, oppskriften dere skal jobbe etter i deres prosjekter. Bruk tid sammen med en erfaren rådgiver for å etablere eller tilpasse en felles prosjektmodell som passer deres bedrift. Mange bedrifter jobber prosjektrettet uten å ha en prosjektmodell. Det gjør jobben litt vanskeligere og kan medføre at penger og tid går til spille. Med en prosjektmodell deles prosjektgjennomføringen i faser, som dere jobber dere gjennom steg for steg. Prosjektmodellen sikrer også at dere stopper opp og gjør vurderinger før neste fase igangsettes. Videre må dere etablere tydelige rollebeskrivelser og bli enige om hvilke dokumentmaler som skal brukes i prosjektarbeidet. Da får dere et solid rammeverk som viser veien til hvordan dere skal gjennomføre deres prosjekter. Ta en titt på denne prosjektmodellen, for inspirasjon og mer veiledning.
  2. Nå ut med budskapet om felles praksis for prosjektarbeid i bedriften. Medarbeiderne må være kjent med hvordan bedriften gjennomfører prosjekter. Dette kan for eksempel formidles via e-læring, workshops eller i et bedriftsinternt kurs. I Holte Academy har vi utviklet flere skreddersydde e-læringskurs til bedrifter med dette formålet. Dette benyttes gjerne som et startpunkt eller i en innledende fase i et opplæringsprogram for å støtte bedriftens satsing på mer vellykkede prosjekter.
  3. Gi alle medarbeidere som er involvert i prosjektarbeid gode forutsetninger for å lykkes. Analyser kompetansegapet i bedriften og tilby relevant kompetanseheving for den enkelte. Kompetansebehovet vil variere avhengig av den enkeltes rolle i prosjekter og tidligere erfaring. Uansett rolle så vil økt kompetanse gi mestringsfølelse og bedre prosjekter.
  4. Lær av erfaring. Læring i prosjekter er en investering i bedriftens fremtid. Hva fungerte bra eller ikke bra i forrige prosjekt og hva skal dere ta med dere videre? Opprett en erfaringslogg og ta med det beste inn i neste prosjekt. Definer tiltak for forbedring for det som ikke fungerte. Kontinuerlig forbedring oppnås gjennom å lære av erfaring, justere, tilpasse og optimalisere.

Les om Forskningsrådet som etablerte et eget prosjektopplæringsprogram for sine medarbeidere

Les om Bærums Prosjektskole som ble en suksess

Prosjektuka er en effektiv arena for kompetanseheving innen prosjektfaget

Prosjektuka har blitt et populært og etterspurt tilbud for bedrifter som ønsker å løfte den interne prosjektkompetansen. Her tilbyr vi et intensivt, fleksibelt og variert kursprogram som treffer behovet til de fleste bedrifter som jobber med prosjekter. På kort tid kan deres medarbeidere få et skikkelig løft i sine forutsetninger for å bidra positivt i prosjektene. Vår 4 for 3 rabatt er selvfølgelig en ekstra bonus: Delta på 4 kurs og betal for 3, eller send 4 medarbeidere på kurs og betal for 3.

Prosjektuka ble etablert i 2015 og arrangeres i mars/april og november hvert år. Hver vår og høst samler vi det beste fra vår kursportefølje og tilbyr 10 intensive dagskurs innen prosjektfaget som går over én uke. Man velger om man vil delta på ett eller flere kurs. Kursene er skreddersydd for travle medarbeidere som ikke har tid eller mulighet til å være for lenge borte fra jobb. Vi vet at tid er penger og våre erfarne kursholdere har laget intensive dagskurs som har til hensikt å gi umiddelbar verdi for deltakerne.

For nybegynner og erfaren

I Prosjektuka har vi alltid fokus på å kunne tilby kompetanseheving både for nybegynnere og erfarne i prosjektfaget. Uansett om du er en erfaren prosjektleder eller skal delta i et lite eller større prosjekt for første gang, kan du få relevant faglig påfyll og et godt grunnlag for å jobbe videre med prosjekter i din bedrift. Prosjektuka er også en gylden mulighet til å diskutere aktuelle problemstillinger med folk fra andre bransjer og med andre erfaringer. Nye bekjentskaper og erfaringsutveksling skaper alltid gode diskusjoner, engasjement og ny motivasjon hos deltakerne på kursene våre. Her deltar prosjektdeltakere, prosjektledere, prosjekteiere, programledere, teamledere og de som jobber med porteføljestyring. Spennet er stort i erfaring og kompetanse, men felles er et ønske om å lykkes bedre i egen prosjekthverdag.

Prosjektuka arrangeres for 10. gang i april 2021

19.-23.april er det klart for en ny runde med Prosjektuka hos Holte Academy. På programmet står intensive dagskurs, med prosjektarbeid som en rød tråd, og engasjerte medarbeidere fra ulike bedrifter deltar. Kursene tilbys som digitale klasseromskurs, og man velger om man vil delta i våre kurslokaler sentralt på Skøyen, eller digitalt via PC. Vi følger myndighetenes anbefalinger og gjennomfører kursene kun digitalt, hvis fysisk oppmøte ikke kan gjennomføres.

Du kan delta på ett til fem kurs i løpet av uka, og velger selv hvor mange og hvilke kurs du ønsker å delta på. Hver dag arrangeres det to kurs du kan velge mellom, slik at du selv kan sette sammen den kurspakken som dekker ditt behov. På kort tid kan du heve kompetansen din innenfor flere nyttige temaer som er relevante i ditt prosjektarbeid.

Følgende kurs er satt opp i løpet av uka: 

Lær fra de beste

Holte Academy er en svært erfaren kompetansepartner innen prosjektfaget. Gjennom over 40 år har vi bygget opp et solid fagmiljø med høyt kvalifiserte konsulenter og kursholdere. Flere av Norges største bedrifter har benyttet seg av vår ekspertise innenfor lederutvikling, teambygging og prosjektarbeid, og vi får svært gode tilbakemeldinger. Alle våre kursholdere er spesialister på sine områder. De har selv vært «ute i felten» og videreformidler kunnskapen med innlevelse og relevante eksempler. Hos oss kan du være trygg på at du lærer beste praksis for godt prosjektarbeid.

Bli bedre på prosjekter

Meld deg på kursene i Prosjektuka her.

Dersom du har noen spørsmål om Prosjektuka, kan du ta kontakt med oss på telefon 459 50 300.
Vi har lang erfaring med å veilede deltakere frem til riktig kurs. Mange bedrifter velger å sende flere ansatte og fordeler dem over ulike kurs, etter rolle og behov.